Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

08/03/2024 03:15:20 PM 526 lượt xem
Ngày 07/3/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 65/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm