Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hội nghị người lao động CPMB năm 2023: Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm

11/03/2023 09:49:11 AM 124 lượt xem
Ngày 10/3, tại TP Đà Nẵng, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn trong năm và triển khai kế hoạch năm 2023.
Dự hội nghị có ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đại diện các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Về phía CPMB có ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc, ông Đinh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn, các Phó Giám đốc và cán bộ công nhân viên CPMB.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên CPMB đã đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ EVNNPT giao, từ Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên. Điều này thể hiện và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV CPMB.

Trong đó, năm 2022 CPMB đã khởi công được 9 dự án, đóng điện được 11 dự án. Trong đó đã hoàn thành 2 dự án quan trọng là đóng điện toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 đảm bảo kết nối và vận hành an toàn hệ thống lưới điện 500kV Bắc – Nam và đóng điện cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 vượt tiến độ giao. Đây là thành tích đánh giá sự quyết tâm, nỗ lực cao độ của CPMB trong quản lý điều hành dự án với điều kiện hết sức khó khăn.

Hội nghị người lao động CPMB năm 2023:  Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch nămCác đại biểu tham dự hội nghị 

Trong việc thực thi văn hóa EVNNPT, hàng năm, CPMB đã xây dựng kế hoạch về việc thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), các tiêu chuẩn chấm điểm, trong đó bao gồm nội dung triển khai ký cam kết thực hiện VHDN; kiểm tra việc thực thi của CBCNV và các phòng chức năng. Các hoạt động đẩy mạnh thực thi VHDN tại CPMB được thực hiện một cách đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

CPMB thực hiện áp dụng quy định thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong EVNNPT theo Quyết định số 20/QĐ-EVNNPT ngày 07/01/2022 của EVNNPT. Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”,… thực hiện nghiêm túc các văn bản về Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Năm 2022, việc làm và thu nhập của người lao động tại CPMB được đảm bảo, thực hiện việc phân phối tiền lương và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Hàng tháng thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc, thành tích lao động của từng phòng, từng cá nhân, định kỳ 06 tháng họp rà soát, đánh giá, xếp loại hệ số chức danh công việc của từng người lao động.

Hành động mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chúc mừng những thành công của CPMB trong năm 2022. Trong đó là điểm sáng hoàn thành các công trình trọng điểm EVN, EVNNPT giao.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc phát huy dân chủ cơ sở hỗ trợ có hiệu quả cho chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm 2022 như: tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2020 – 2025); Hoàn thành tốt chủ đề năm 2022 của EVNNPT: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” - đảm bảo khởi công, đóng điện các dự án quan trọng, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động SXKD; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Hội nghị người lao động CPMB năm 2023:  Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 1Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB 

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị Công đoàn CPMB tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng. Một số thông tin, định hướng trong điều kiện mới, xu hướng chung của thời đại trong công tác Công đoàn, một số chính sách mới trong qui chế dân chủ cơ sở, tiền lương… của Tổng công ty sẽ được đưa vào thảo ước lao động tập thể...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB toàn thể CBCNV đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngành Điện và kỷ niệm 15 thành lập EVNNPT và 35 năm thành lập CPMB.

Ông Nguyễn Đức Tuyển đề nghị Công đoàn phối hợp với chuyên môn, động viên cán bộ, CNVC-LĐ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, đảm bảo các mốc tiến độ đã được phát động thi đua tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Thực hiện tốt phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm: Các dự án giải tỏa các nguồn thủy điện Tây Bắc (TBA 220kV Nghĩa Lộ và Đường dây 220kV Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì, Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ); Các dự án mua điện Lào (TBA 220kV Nam Cấm, Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương, Đô Lương – Nam Cấm),...

Phối hợp chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 217/CT-CPMB ngày 12/01/2023 của CPMB đã ban hành, trong đó tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và thực hiện 8 nội dung công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương lớn của EVN, EVNNPT, tiếp tục thực hiện đề án triển khai chiến lược phát triển của EVNNPT tại CPMB, tham gia xây dựng đề án nâng cao năng lực các Ban QLDA trực thuộc EVNNPT; Thực thi văn hóa EVNNPT,… để cán bộ, CNVC-LĐ chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ quá trình phát triển của EVNNPT, đơn vị.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Tham gia xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ liên quan đến người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động trọng tâm năm 2022 giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện do chuyên môn và Công đoàn EVNNPT phát động.  

Ngoài những nhiệm vụ cần phải quyết tâm thực hiện trong năm 2023 nêu trên, thì trong năm nay, toàn thể người lao động CPMB phải nỗ lực, phấn đấu để tham gia đóng góp mang lại nhiều thành tích, thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT, 35 năm thành lập CPMB.

Tại Hội nghị Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB đơn vị hoàn thành sớm nhất và vượt chỉ tiêu sáng kiến giao trong chương trình 709 sáng kiến do Công đoàn điện lực Việt Nam phát động.

Tác giả: Xuân Tiến
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

PC Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn năm 2023 NEW

Ngày 27/3, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn năm 2023 với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động; Áp dụng công tác quản lý an toàn và sức khỏe người lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018”.

Công đoàn SPMB chung sức cùng chuyên môn hoàn thành toàn nhiệm các nhiệm vụ được giao

Ngày 27/3, tại TP.HCM, Đại hội Công đoàn Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Thành - Phó Giám đốc SPMB được tín nhiệm bầu Chủ tịch Công đoàn SPMB nhiệm kỳ 2023-2028.

EVNHANOI tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XXV Công đoàn Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 NEW

Ngày 21/3/2023 Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phối hợp với chuyên môn ban hành kế hoạch số 1886/KHLT-CĐ-EVNHANOI về tổ chức Hội thao công nhân, viên chức lao động Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội năm 2023.

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức Hội trại

Hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Vừa qua, tại khu lâm viên Mỹ Lệ, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước đã tổ chức Hội trại công nhân viên, người lao động năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Công ty Điện lực Bình Phước Tiên phong - Xung kích - Sáng tạo”.

Tuổi trẻ Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ xung kích Tháng Thanh niên

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), Đoàn thanh niên Công ty Điện lực TP. Cần Thơ đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và Ngày Thể thao Việt Nam năm 2023

Chuỗi sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất thực hiện từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) được CBCNV Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak sôi nổi hưởng ứng.

Công ty Điện lực Cao Bằng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng tuyên truyền đến các hộ dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Thanh niên PC Cao Bằng đạt giải Nhất bóng đá nam mini chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/3/2023) NEW

Vừa qua tại thành phố Cao Bằng đã diễn ra giải thi đấu bóng đá nam mini chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023) nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào toàn dân tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, công tác, lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc.

EVNNPT tổ chức Hội thao CNVCLĐ lần thứ VI, năm 2023 NEW

Vừa qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Chỉ thị liên tịch và Điều lệ Hội thao CNVCLĐ EVNNPT lần thứ VI, năm 2023. Ngoài 5 môn thi đấu truyền thống như những Hội thao trước gồm cầu lông, bóng bàn, tennis, cờ vua, cờ tướng, Hội thao lần này có thêm giải chạy/đi bộ Online. Hội thao diễn ra từ ngày 20/3 và kết thúc vào ngày 14/4/2023.

PC Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn năm 2023 NEW

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp (VHDN), công tác thực thi VHDN tại Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Giám đốc Công ty và Ban chỉ đạo VHDN để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm lan tỏa mạnh mẽ văn hóa EVN đến khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số gắn với an toàn thông tin NEW

Chuyển đổi số hiện đang là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Không đứng ngoài xu thế đó, thời gian qua, Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Điều này đã và đang mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, đồng thời tăng năng suất lao động và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

Tối 25/3, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức đêm sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”.