Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hội nghị người lao động CPMB năm 2023: Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm

11/03/2023 09:49:11 AM 258 lượt xem
Ngày 10/3, tại TP Đà Nẵng, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn trong năm và triển khai kế hoạch năm 2023.
Dự hội nghị có ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đại diện các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Về phía CPMB có ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc, ông Đinh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn, các Phó Giám đốc và cán bộ công nhân viên CPMB.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên CPMB đã đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ EVNNPT giao, từ Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên. Điều này thể hiện và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV CPMB.

Trong đó, năm 2022 CPMB đã khởi công được 9 dự án, đóng điện được 11 dự án. Trong đó đã hoàn thành 2 dự án quan trọng là đóng điện toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 đảm bảo kết nối và vận hành an toàn hệ thống lưới điện 500kV Bắc – Nam và đóng điện cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 vượt tiến độ giao. Đây là thành tích đánh giá sự quyết tâm, nỗ lực cao độ của CPMB trong quản lý điều hành dự án với điều kiện hết sức khó khăn.

Hội nghị người lao động CPMB năm 2023:  Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch nămCác đại biểu tham dự hội nghị 

Trong việc thực thi văn hóa EVNNPT, hàng năm, CPMB đã xây dựng kế hoạch về việc thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), các tiêu chuẩn chấm điểm, trong đó bao gồm nội dung triển khai ký cam kết thực hiện VHDN; kiểm tra việc thực thi của CBCNV và các phòng chức năng. Các hoạt động đẩy mạnh thực thi VHDN tại CPMB được thực hiện một cách đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

CPMB thực hiện áp dụng quy định thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong EVNNPT theo Quyết định số 20/QĐ-EVNNPT ngày 07/01/2022 của EVNNPT. Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”,… thực hiện nghiêm túc các văn bản về Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Năm 2022, việc làm và thu nhập của người lao động tại CPMB được đảm bảo, thực hiện việc phân phối tiền lương và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Hàng tháng thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc, thành tích lao động của từng phòng, từng cá nhân, định kỳ 06 tháng họp rà soát, đánh giá, xếp loại hệ số chức danh công việc của từng người lao động.

Hành động mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chúc mừng những thành công của CPMB trong năm 2022. Trong đó là điểm sáng hoàn thành các công trình trọng điểm EVN, EVNNPT giao.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc phát huy dân chủ cơ sở hỗ trợ có hiệu quả cho chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm 2022 như: tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2020 – 2025); Hoàn thành tốt chủ đề năm 2022 của EVNNPT: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” - đảm bảo khởi công, đóng điện các dự án quan trọng, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động SXKD; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Hội nghị người lao động CPMB năm 2023:  Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 1Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB 

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị Công đoàn CPMB tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng. Một số thông tin, định hướng trong điều kiện mới, xu hướng chung của thời đại trong công tác Công đoàn, một số chính sách mới trong qui chế dân chủ cơ sở, tiền lương… của Tổng công ty sẽ được đưa vào thảo ước lao động tập thể...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB toàn thể CBCNV đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngành Điện và kỷ niệm 15 thành lập EVNNPT và 35 năm thành lập CPMB.

Ông Nguyễn Đức Tuyển đề nghị Công đoàn phối hợp với chuyên môn, động viên cán bộ, CNVC-LĐ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, đảm bảo các mốc tiến độ đã được phát động thi đua tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Thực hiện tốt phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm: Các dự án giải tỏa các nguồn thủy điện Tây Bắc (TBA 220kV Nghĩa Lộ và Đường dây 220kV Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì, Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ); Các dự án mua điện Lào (TBA 220kV Nam Cấm, Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương, Đô Lương – Nam Cấm),...

Phối hợp chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 217/CT-CPMB ngày 12/01/2023 của CPMB đã ban hành, trong đó tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và thực hiện 8 nội dung công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương lớn của EVN, EVNNPT, tiếp tục thực hiện đề án triển khai chiến lược phát triển của EVNNPT tại CPMB, tham gia xây dựng đề án nâng cao năng lực các Ban QLDA trực thuộc EVNNPT; Thực thi văn hóa EVNNPT,… để cán bộ, CNVC-LĐ chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ quá trình phát triển của EVNNPT, đơn vị.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Tham gia xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ liên quan đến người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động trọng tâm năm 2022 giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện do chuyên môn và Công đoàn EVNNPT phát động.  

Ngoài những nhiệm vụ cần phải quyết tâm thực hiện trong năm 2023 nêu trên, thì trong năm nay, toàn thể người lao động CPMB phải nỗ lực, phấn đấu để tham gia đóng góp mang lại nhiều thành tích, thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT, 35 năm thành lập CPMB.

Tại Hội nghị Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB đơn vị hoàn thành sớm nhất và vượt chỉ tiêu sáng kiến giao trong chương trình 709 sáng kiến do Công đoàn điện lực Việt Nam phát động.

Tác giả: Xuân Tiến
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

Đôi dòng tâm sự của những người thợ điện trong ngày Xuân

Riêng đối với những người thợ điện lại mang trên mình một trọng trách đó là đón xuân trong tâm thế “Vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ” đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đây chính là nét đẹp riêng của những người công nhân ngành Điện.

Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: thăm hỏi, động viên người lao động xa quê sản xuất xuyên Tết Giáp Thìn 2024 trong đêm giao thừa

Tết là dịp người người, nhà nhà sau một năm lao động về đoàn viên với gia đình. Với phương châm "Hướng về người lao động", “Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết”, tạm gác Tết nhà, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 trong đêm giao thừa đã tới các Phân xưởng sản xuất, Khu quản lý vận hành thăm, chúc Tết và tặng quà, động viên người lao động (NLĐ) xa quê, không về quê đón Tết cùng gia đình, tham gia sản xuất xuyên Tết Giáp Thìn 2024.

Chăm lo đời sống người lao động - Hoạt động thiết thực, ý nghĩa mỗi dịp tết đến xuân về

Tết là dịp để tri ân người lao động sau một năm gắn bó, cống hiến vì sự phát triển chung của ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song việc chăm lo Tết cho người lao động vẫn được lãnh đạo và Công đoàn các cấp trong ngành Điện đặc biệt quan tâm.

Công đoàn PC Gia Lai: Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trước thềm xuân Giáp Thìn 2024, Công đoàn PC Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm kịp thời quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Xuân về.

Công đoàn EVNCPC thăm và chúc tết đoàn viên, người lao động PC Quảng Trị

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 06/2/2024, đoàn công tác Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đến thăm và chúc tết đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị.

Công đoàn EVNCPC: Thăm hỏi người lao động PC Thừa Thiên Huế nhân dịp Tết Nguyên đán.

Sáng ngày 6/2, ông Hoàng Lê Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024.

EVNHANOI tiếp sức người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tới gần, tại tất cả các điểm trực đảm bảo điện, cán bộ công nhân viên Tổng công ty TP Hà Nội (EVNHANOI) đã sẵn sàng các công tác chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn phục vụ nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

PC Sơn La: Tặng quà gia đình chính sách và thăm hỏi CBCNV nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Giám đốc, BTV Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp được Công ty Điện lực Sơn La nhận phụng dưỡng suốt đời.

240 phần quà được Tổng công ty Điện lực miền Nam trao tặng người nghèo trước thềm xuân Giáp Thìn 2024

Từ ngày 30/01 đến ngày 02/02, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng quà hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách tại các tỉnh thành phía Nam, nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân trước thềm xuân Giáp Thìn 2024.

Một mùa xuân mới ấm áp, tinh thần đồng nghiệp với hoạt động thăm hỏi của Công đoàn Cơ quan EVN

Chiều ngày 05/02, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi, trao quà cho 07 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

“Bánh chưng xanh trên các cung đường truyền tải điện”

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 02-05/2/2024 (tức 23-26 tháng Chạp), Truyền tải điện Kon Tum đã tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh trên các cung đường truyền tải điện” các Đội truyền tải điện: Kon Plông, Đăk Tô, Kon Tum.

Lãnh đạo EVNGENCO2 thăm, động viên người lao động Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Vừa qua, Đoàn công tác EVNGENCO2 do Ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết CBCNV, người lao động Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.