Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

18/08/2022 05:04:35 AM 121 lượt xem
Ngày 17/8, tại Cao Bằng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy EVN và tình hình triển khai, thực hiện nội dung kết luận Hội nghị các tổ chức đảng toàn EVN năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện các vụ chuyên môn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ EVN; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc; Cùng dự, còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các tổ chức Đảng thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (đứng), đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ngồi giữa) và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chủ trì hội nghị
 

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN: Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong EVN, dù trực thuộc Đảng ủy EVN hay cấp ủy địa phương, dù có vai trò lãnh đạo hay phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, đều ra sức nỗ lực và phấn đấu cùng một mục tiêu xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vững mạnh. Mặc dù mô hình chưa đồng bộ, chưa thống nhất, song Đảng ủy EVN luôn giữ vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển của EVN; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy - lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị - tổ chức đoàn thể của EVN và các đơn vị được quy định cụ thể, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với chất lượng ngày càng cao; hệ thống điện có dự phòng và điện đã thực sự đi trước một bước.

Về đầu tư xây dựng, EVN đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, cấp bách; hạ tầng điện lực được củng cố, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu điện cả nước. Hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước và trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh. Hoàn thành vượt kế hoạch đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp được tiến hành theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các mặt công tác khác như: phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; công tác thông tin tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra; pháp chế; hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế,…, đều hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, lãnh đạo các vụ chuyên môn của các Ban đảng Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, lãnh đạo EVN chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp

Công tác cán bộ được các cấp ủy trong EVN thực sự chú trọng. Công tác tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở mọi cấp. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy EVN và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn EVN. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn về sản xuất cung ứng điện; một số dự án điện bị chậm tiến độ; mô hình tổ chức đảng nhìn chung còn nhiều bất cập; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy EVN đối với cấp ủy các đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương cũng còn những khó khăn khi tổ chức thực hiện; công tác cán bộ, phối hợp giải quyết đơn thư, tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ EVN về sự phát triển và những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVN luôn quan tâm đầu tư nguồn và lưới điện đáp ứng yêu cầu điện năng cho nền kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa và điện đại hóa đất nước.

Thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, căng thẳng địa chính trị, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, nước ta đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng ủy EVN cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững và chấp hành, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủng đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đảm bảo đảng bộ là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động.

Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 2

Hội nghị được tổ chức tại Cao Bằng, ngày 17/8/2022

Từ những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại đã được thẳng thắn nêu ra tại hội nghị, đặc biệt là tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đề nghị Đảng ủy EVN và cấp ủy các tổ chức đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo các quy định của Ban Bí thư.

Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; chủ động giải quyết hoặc đề xuất phương án với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc, hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đảm bảo EVN giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục nghiên cứu rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Tập đoàn theo hướng đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với quá trình tái cơ cấu của EVN và các đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy EVN, các cấp uỷ đơn vị thành viên và cấp ủy địa phương theo đúng Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương, trên tất cả các mặt...
 

Tác giả: Xuân Tiến
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

Công an tỉnh Quảng Trị thực tập phương án PCCC&CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại TBA 220kV Lao Bảo

Mới đây Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Trị cùng nhiều lực lượng tại địa phương thực tập phương án PCCC&CNCH tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Lao Bảo.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải trực ứng phó bão số 4 tại Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung

Tối ngày 27/9, tại TP. Đà Nẵng, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác của EVN trực chỉ huy ứng phó bão số 4 tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 4 (NORU)

Sáng ngày 28/9, ngay sau khi bão số 4 (NORU) đổ bộ vào khu vực giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Ban chỉ huy tiền phương phòng chống lụt bão của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc (TGĐ) dẫn đầu đã đi hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Quảng Trị - Khẩn trương cấp điện trở lại sau bão Noru

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru), đêm 27 rạng sáng 28 tháng 9 trên địa bàn Quảng Trị có mưa to đến rất to, gió bão cấp 7, cấp 8 làm mất điện một số khu vực. Công ty Điện lực Quảng Trị đang huy động lực lượng khẩn trương xử lý khôi phục cấp điện trở lại phục vụ khách hàng.

Thông tin nhanh về ảnh hưởng bão số 4 (NORU) đến vận hành nguồn và lưới điện

Thông tin cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 4 đến thời điểm 7 giờ sáng ngày 28/09/2022.

Phó TGĐ EVN Ngô Sơn Hải kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 (NORU) tại PTC2

Sáng ngày 27/9/2022, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Ngô Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 (NORU) tại Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn, thuộc Truyền tải điện Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với bão Noru và mưa lớn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Công điện số 5369/CĐ-EVN (ngày 25/9/2022) gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với bão Noru và mưa lớn.

Công ty Truyền tải điện 2 khẩn trương phòng chống cơn bão số 4

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay cơn bão số 4 có tên quốc tế NORU đang hoạt động gần biển Đông. Ban chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai nhanh các phương án phòng chống cơn bão số 4.

Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” do Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phát động vào sáng 20/9 tại Hà Nội.

Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022

Ngày 13/9/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022. Cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực (21/12/1954 – 21/12/2022).

EVNICT được vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2022

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã được vinh danh vào TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2022 ở hai lĩnh vực: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số và TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin.

PC Thanh Hóa: Tuyên dương, khen thưởng con CNVC-LĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022

Ngày 10/9/2022, tại Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học Khuyến tài công ty đã phối hợp để tổ chức Lễ gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh, sinh viên là con CNVC-LĐ toàn đơn vị đã đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.