Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đón xem chương trình "Giờ thứ 9+" năm 2023

21/03/2023 09:17:31 AM 217 lượt xem
Ngày 15/3/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Văn bản số 6149/TLĐ-TG về việc đón xem chương trình "Giờ thứ 9+" năm 2023.
Nội dung Văn bản số 6149/TLĐ-TG
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm