Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Định hướng một số trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023

18/01/2023 11:07:46 AM 230 lượt xem
Ngày 11/01/2023 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 14/CĐĐVN-TGNC về việc định hướng một số trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm