Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

22/05/2023 10:48:34 AM 2.808 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Nội dung chi tiết Đề cương tuyên truyền.
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm