Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

27/06/2023 03:35:24 PM 1.377 lượt xem
Ngày 15/6/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 306/CĐĐVN-TGNC về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Nội dung văn bản đính kèm (Bản ký duyệt).:  Vui lòng xem tại đây    


Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm