Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024

15/12/2023 04:04:26 PM 466 lượt xem
Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 705/CĐĐVN-TGNC ngày 15/12/2023 về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm