Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc rà soát danh sách cán bộ Tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

27/11/2023 04:00:21 PM 351 lượt xem
Ngày 23/11/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 678/CĐĐVN-TG về việc rà soát danh sách cán bộ Tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hộị
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm