Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền, phòng ngừa và ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong CNVCLĐ

23/08/2022 09:18:35 AM 105 lượt xem
Văn bản số 512/CĐĐVN-TGNC ngày 18/8/2022 của Công đoàn ĐLVN về việc tuyên truyền, phòng ngừa và ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong CNVCLĐ.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm