Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tham gia, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

14/03/2023 08:32:03 AM 204 lượt xem
Ngày 07/3/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 6102/TLĐ-TG về việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.
Nội dung Văn bản số 6102/TLĐ-TG (bản ký duyệt).
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm