Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Phát động thi đua 120 ngày về đích tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

26/02/2024 11:09:41 AM 105 lượt xem
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-TLĐ-EVN (ngày 26/2/2024) Phát động thi đua trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Thời gian tổ chức thi đua: 120 ngày đêm kể từ 01/03/2024 đến ngày 30/6/2024.

Chủ đề thi đua “Năm nhất: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất”.

Phát động thi đua 120 ngày về đích tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Lãnh đạo EVN, EVNNPT, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, động viên đơn vị thi công xuyên Tết Dự án đường dây 500kV mạch 3
Mục đích nhằm tạo không khí sôi nổi, khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên các công trình thuộc Dự án phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động thi công trên công trường.

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024), kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Nội dung thi đua: Đối với đoàn viên công đoàn, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, giám sát, tổ chức thi công và phục vụ trên công trường. Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị dự án, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, hiệu quả lao động, thời gian lao động, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động trên công trình.

Thi đua ứng dụng khoa học, công nghệ, giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, sản xuất; tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí, giá thành xây dựng.

Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng cường đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động cho công nhân trực tiếp trên các công trường. Thi đua thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật thi công, xây dựng môi trường lao động an toàn, giảm thiểu rủi ro trong thi công, xây dựng. Thi đua tiết kiệm, chống lãnh phí trên công trường và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thi công, xây dựng.

Đối với đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương và các địa phương có liên quan đến Dự án: Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định thủ tục giải phóng mặt bằng, công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt, giám sát, kiểm tra và thanh quyết toán của các dự án.

Thi đua cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, khó khăn cho các nhà thầu tham gia thực hiện Dự án; đẩy nhanh tiến độ trình, phê duyệt các văn bản có liên quan đến triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương có dự án đi qua. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; công khai, minh bạch thông tin các cơ chế, quy định mới có liên quan đến thực hiện công trình, dự án. Thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phát động thi đua 120 ngày về đích tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối 1
Lãnh đạo EVN, EVNNPT, Công đoàn EVNNPT tặng quà động viên đơn vị tham gia dự án đường dây 500kV mạch 3, tháng 1/2024

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với EVN triển khai Kế hoạch, lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức phát động thi đua trên công trường vào tháng 02 năm 2024; Giao Công đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thường trực của phong trào thi đua và tham mưu tổ chức Lễ phát động thi đua.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong hệ thống công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền về các hoạt động thi đua trên công trình, về tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo và các mô hình mới, cách làm hay.

Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong và ngoài ngành Điện hưởng ứng tham gia các nội dung thi đua được phát động trên công trình, dự án; các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên người lao động đang thi công trên công trường Dự án.

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên) chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án tại địa phương; vận động quần chúng nhân dân ủng hộ, hỗ trợ hoạt động thi công trên các công trường; thường xuyên quan tâm động viên, kịp thời thăm hỏi và có chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ tốt nhất đối với đoàn viên trên công trường, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên bị ốm đau, tai nạn lao động...

Chỉ đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, các Công đoàn ngành (Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải) vận động cán bộ, công chức thuộc các bộ, ngành, công đoàn viên chức địa phương (có liên quan) hưởng ứng và thực hiện các nội dung thi đua bằng những sản phẩm cụ thể.

Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc theo tuyến trình và đề nghị cơ chế khen thưởng được trích từ giá trị làm lợi do công trình hoàn thành vượt tiến độ, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.
Phát động thi đua 120 ngày về đích tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối 2Các đơn vị thi công 3 ca, 4 kíp Dự án đường dây 500kV mạch 3 để đảm bảo tiến độ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các nội dung trong Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động thi đua trên công trường.

Vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Điện, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu đảm nhận thi công trên các công trình, dự án tích cực hưởng ứng, tham gia các nội dung thi đua được phát động với quyết tâm chính trị cao nhất. Tổ chức các đoàn công tác động viên, chăm lo, thăm hỏi, cho đoàn viên, người lao động trên công trường Dự án.

Vận động các nhà thầu tổ chức hưởng ứng các nội dung thi đua theo Kế hoạch; phát động thi đua ngắn ngày, các chiến dịch ngày đêm cao điểm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, tiến độ công trình với các chỉ tiêu cụ thể cho từng hạng mục, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí, mang lại giá trị làm lợi trực tiếp cho công trình, dự án; ủng hộ và tạo điều kiện về thời gian, địa điểm, kinh phí để tổ chức Lễ phát động thi đua.

Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đóng góp vào việc hoàn thành tiến độ, chất lượng các công trình, dự án. Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc theo tuyến trình.

Các nhà thầu và các đơn vị có liên quan tổ chức ký cam kết hưởng ứng thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động; phối hợp với Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, CBCNVC hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo an toàn hoàn thành tiến độ, chất lượng công trình.

Các mục tiêu thi đua cụ thể Dự án đường dây 500kV mạch 3:

- Hoàn thành thi công đúc móng: ngày 30/3/2024;

- Hoàn thành thi công lắp dựng cột: ngày 30/4/2024;

- Hoàn thành thi công kéo dây: ngày 28/6/2024;

- Hoàn thành nghiệm thu và đóng điện: ngày 30/6/2024.
 

Tác giả: Xuân Tiến
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

“Bữa cơm Công đoàn” giá trị tăng thêm từ nguồn Tài chính Công đoàn tối đa 50.000 đồng/suất NEW

Đó là nội dung triển khai Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, tập trung cao điểm là Thứ sáu, ngày 26/7/2024, Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Công đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ kinh phí 300 triệu đồng thi công Công trình “Thắp sáng vùng biên”

Ngày 6/7, Đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng cùng tập thể CBCNV Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, phối hợp với các Chiến sỹ biên phòng Đồn biên phòng Tổng Cọt và Đồn biên phòng Sóc Giang đã tổ chức lễ ra quân với hoạt động “ngày thứ bẩy, chủ nhật xanh- thắp sáng vùng biên”.

Tổng kết trao giải chạy bộ Online EVN RUN “Chung sức – Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin”

Chiều ngày 9/7, tại trụ sở EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tổ chức Lễ Tổng kết trao giải chạy bộ Online EVN RUN “Chung bước – Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin” chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2024).

Công đoàn ĐLVN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo, truyền thông cho 150 cán bộ công đoàn

Chiều ngày 9/7, tại trụ sở EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn làm công tác Tuyên giáo, truyền thông tại các Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực chăm lo người lao động

Sát cánh cùng người lao động (NLĐ) nỗ lực vượt khó trong sản xuất, kinh doanh, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn chú trọng chăm lo cho NLĐ cả về vật chất lẫn tinh thần bằng việc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt bảo vệ và chăm lo cho NLĐ, để NLĐ có thêm động lực, hăng say trong lao động sản xuất.

Biểu trưng 95 năm Công đoàn Việt Nam

Trân trọng giới thiệu với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động biểu trưng 95 năm Công đoàn Việt Nam để tuyên truyền cổ động trực quan trong các hoạt động Chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2024.

PC Lâm Đồng cảm ơn cán bộ công nhân viên chung tay hỗ trợ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn và Công ty Điện lực Lâm Đồng vừa gửi thư cảm ơn đến toàn thể CBCNV Công ty và trao số tiền hơn 110 triệu đồng cho gia đình anh Lê Thịnh, Cán bộ phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Điện lực Đà Lạt, Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Công đoàn PC Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Thực hiện đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong giai đoạn mới”, trong 2 ngày 18 - 19/6/2024, Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Khó khăn thử thách không làm nản lòng, ý trí của những “Người lính Truyền tải điện”

Đó là tâm sự của ông Phan Đông Minh- Phó Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình tại buổi gặp mặt thăm hỏi động viên, trao quả của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại vị trí cột 298 tuyến Nam Định - Phố Nối đường dây 500kV mạch 3, ngày 21/6.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người lao động đang thi công đường dây 500kV mạch 3

Ngày 21/6, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) Đinh Thị Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà lược lượng xung kích EVN đang thi công tại vị trí cột số 04, 08 tuyến Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 – Phố Nối (Hứng Yên); vị trí 298, 300A tuyến Thái Bình – Phố Nối thuộc Công trình đường dây 500kV mạch 3.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi thư chúc mừng các gia đình CBCNV nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có thư gửi các gia đình CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam để cảm ơn và động viên sự quyết tâm nỗ lực đưa dự án Đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ. Nội dung thư viết như sau:

Thông báo