Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 –21/7/2024)

08/04/2024 09:56:58 AM 236 lượt xem
Ngày 08/4/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản hướng dẫn số 14/HD-TLĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của TLĐ về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 –21/7/2024)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm