Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

31/05/2023 02:10:34 PM 3.272 lượt xem
Ngày 19/5, Tập đoàn đã ban hành Văn bản số 2616/EVN-KD về việc đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện; Công đoàn ĐLVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm