• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Đại hội Chi bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 06/5/2020 Chi bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.