• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc mừng Đại hội Công đoàn Điện lực toàn nước Nga