• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Văn hóa công sở Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVNHANOI với khẩu hiệu "Trách nhiệm - Trí tuệ - Thanh lịch".

Văn hóa EVNHANOI tại nơi làm việc Văn phòng Công đoàn Tổng công ty

Văn hóa giải quyết công việc cấp trên với cấp dưới

CBCNV Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tiếp cận công nghệ Văn phòng điện tử

Chuyên viên Bùi Tiến Hiển trình ký Văn bản với Phó Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI Nguyễn Hưng Khải

Một cuộc họp giao ban tuần ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Công đoàn EVN HANOI

Góc làm việc

Văn phòng làm việc "Xanh - Sạch - Đẹp, chuyên nghiệp"

Tập thể cán bộ Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội