• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động trong "Tháng tri ân khách hàng" - tháng 11-12/2020            Chúng ta hãy "Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt"                                                        Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)                           

Văn hóa Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với chuyên môn triển khai Văn hóa doanh nghiệp với phong cách lãnh đạo, quản lý "Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả"; thực hiện phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"; triển khai chương trình mang tên gọi OneNPC có ý nghĩa "Vì một EVNNPC Hợp lực - Đoàn kết - Thống nhất và không ngừng đổi mới".

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Văn Tiệp

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Vũ Văn Minh

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Trần Nguyên Thắng

Giải quyết công việc trình ký.

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc