•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.           Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Văn hóa Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với chuyên môn triển khai Văn hóa doanh nghiệp với phong cách lãnh đạo, quản lý "Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả"; thực hiện phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"; triển khai chương trình mang tên gọi OneNPC có ý nghĩa "Vì một EVNNPC Hợp lực - Đoàn kết - Thống nhất và không ngừng đổi mới".

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Văn Tiệp

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Vũ Văn Minh

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Trần Nguyên Thắng

Giải quyết công việc trình ký.

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc