• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

PC Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng Liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), đêm ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Hồng Lĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Lễ tưởng niệm

CBCNV PC Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ

CBCNV PC Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ

CBCNV PC Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ