• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hội nghị Đại biểu người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 02/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019

Các đại biểu Tổng Liên đoàn LĐVN, EVN, Công đoan Điện lực Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tổng giám đốc EVN và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ký Thỏa ước Lao động tập thể tại Hội nghị

Tổng giám đốc EVN và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam bỏ phiếu bầu Ban TTND tại Hội nghị

Toàn cảnh các Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN trả lời các kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu tại Hôi nghị

Đồng chí Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 định hướng 6 tháng cuối năm tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị các đơn vị trực thuộc Tập đoàn

Đoàn Đại biểu Công ty Thủy điện Sơn La và Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Phước - Phó Ban Tài chính EVN công khai các Quỹ thuộc của EVN quản lý tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Khoa – Trưởng Ban Pháp chế EVN thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị

Các Đại biểu các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Hội nghị

Đồng chí Lê Quang Long - Trưởng Ban TCNS EVN tham luận về công tác phát triển nguồn nhân lực tại Hội nghị

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Thỏa ước Lao động tập thể

Đồng chí Khương Thế Anh - Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La tham luận về công tác Vận hành các Nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc tại Hội nghị.

Đồng chí Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty thủy điện Ialy tham luận về công tác Vận hành các Nhà máy thủy điện khu vực Tây Nguyên tại Hội nghị

Đại biểu các Tổng công ty tham dự Hội nghị

Đồng chí Hoàng Trọng Nam - Giám đốc Trung tâm sửa chữa EVN tham luận về công tác dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Thủy điên tại Hội nghị

Các nữ Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Đỗ Nguyễn Ánh - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham luận tại Hội nghị

Các Đại biểu Công ty Thủy điện Tuyên Quang tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban TTND

Đồng chí Uông Quang Huy - Tổ trưởng Tổ thư ký công bố Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019

Cuộc họp lần thứ 1 của Ban Thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban và Phó ban TTND