• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Gắn biển "Mái ấm công đoàn" tại "Thôn Điện lực Cù Lao Dung"

Ngày 23/6/2016, tại ấp Phước Hoà B, huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển “Mái ấm Công đoàn” tại "Thôn Điện lực Cù Lao Dung". Đây là 3 "Mái ấm công đoàn" do Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ kinh phí từ quỹ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

"Thôn Điện lực Cù Lao Dung" tại ấp Phước Hoà B, huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

Niềm vui khi nhận căn nhà "Mái ấm công đoàn" của đoàn viên Nguyễn Văn Đạt, công nhân kỹ thuật Điện lực Cù Lao Dung

Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu trao Quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm công đoàn" cho 3 đoàn viên công đoàn Điện lực Cù Lao Dung, Công ty Điện lực Sóc Trăng

Chính thức khánh thành và bàn giao "Mái ấm công đoàn" trong "Thôn Điện lực Cù Lao Dung"