• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Chùm ảnh phản ánh các hoạt động nhân dịp "Tháng Công nhân" năm 2018

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam và các Công đoàn trực thuộc, đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao đổi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ tại các đơn vị, từ miền núi, hải đảo, thành phố, trong phạm vi cả nước. Các hoạt động của các cấp Công đoàn trong EVN đã thể hiện tình cảm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên công đoàn và người lao động, làm đậm nét Chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐ LĐVN chỉ đạo.

Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN trao quà cho Công nhân QLVH Điện lực Cô Tô (huyện đảo Cô Tô), nhân “Tháng Công nhân” năm 2018

Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ Điện lực Cát Hải (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng), nhân “Tháng Công nhân” năm 2018

Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và Công đoàn EVNGENCO1 thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, nhân “Tháng Công nhân” năm 2018

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch CĐĐLVN thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Ban QLDA Nhiệt điện 2, nhân "Tháng Công nhân" năm 2018.,

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch CĐĐLVN thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Điện lực Lý Sơn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi nhân "Tháng Công nhân" năm 2018.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch CĐĐLVN thăm và tặng quà cho CNVCLĐ Truyền tải điện 2 nhân “Tháng Công nhân" năm 2018,

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Điện lực Phú Quốc, nhân “Tháng Công nhân” năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Điện lực Phú Quý, nhân "Tháng Công nhân" năm 2018

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện thuộc EVN GENCO 3,

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Điện lực Điện Biên Đông (PC Điện Biên) nhân "Tháng Công nhân" năm 2018

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Điện lực Kỳ Sơn (PC Nghệ An) nhân “Tháng Công nhân” năm 2018.

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam thăm và tặng quà CNVCLĐ Công ty Điện lực Hậu Giang, nhân "Tháng Công nhân" năm 2018

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam thăm và tặng quà CNVCLĐ Công ty lưới Điện cao thế miền Nam, nhân "Tháng Công nhân" năm 2018

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. HCM thăm hỏi, tặng quà CNLĐ đang trực tiếp làm việc tại công trường nhân "Tháng Công nhân" năm 2018

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. HCM tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ nhân "Tháng Công nhân" năm 2018

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Điện lực Quảng Trạch, nhân “Tháng Công nhân” năm 2018

Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Trạm BA 500kV Đà Nẵng nhân "Tháng Công nhân" năm 2018.

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Trạm BA 500kV Mỹ Phước, nhân "Tháng Công nhân" năm 2018.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An thăm và tặng quà CNVCLĐ nhân "Thánh Công nhân" năm 2018.

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nhân "Tháng Công nhân" năm 2018