•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.

Phát động thi đua Liên kết xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3

 • 10/06/2019

Ngày 31/5/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 2828/CT-EVN-CĐĐVN về việc phát động thi đua Liên kết Xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3: Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2.

Chi tiết...


Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 • 07/06/2019

Ngày 07/6/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 150/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...


Quy định Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam

 • 07/06/2019

Ngày 05/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Quyết định số 148/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Hưởng ứng triển khai các hoạt động VHDN vơi Chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin”

 • 04/06/2019

Ngày 31/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 260/CĐĐVN-TG về việc hưởng ứng triển khai các hoạt động VHDN vơi Chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin” gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019

 • 03/06/2019

Ngày 03/6/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch liên tịch số 265/KHLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019.

Chi tiết...


Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook

 • 30/05/2019

Ngày 29/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 258/CĐĐVN-TG về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và phát động..

Chi tiết...


Hướng dẫn Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019

 • 28/05/2019

Ngày 28/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 246/CĐĐVN-CSPL về việc xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"

 • 24/05/2019

Ngày 24/5/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 238/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực viết bài tham gia Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chi tiết...


Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW và đánh giá 3 năm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động

 • 23/05/2019

Ngày 23/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Báo cáo số 233/BC-CĐĐVN về việc Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW và đánh giá 3 năm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chi tiết...


Tổng hợp kiến nghị của người lao động tại Hội nghị NLĐ EVN năm 2019

 • 23/05/2019

Ngày 23/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 235/CĐĐVN-CSPL về việc tổng hợp kiến nghị của người lao động tại Hội nghị NLĐ EVN năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tổ chức Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Tập đoàn ĐLVN và Công đoàn ĐLVN phối hợp tổ chức.

 • 17/05/2019

Ngày 14/5/2/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 2438/EVN-TT về việc tổ chức Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" gửi các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch Hội nghị đại biểu người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019

 • 16/05/2019

Ngày 16/5/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng ký ban hành Kế hoạch số 223/KHLT-EVN-CĐĐVN về Kế hoạch Hội nghị đại biểu người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019.

Chi tiết...


Bình chọn Bài ca Truyền thống ngành Điện

 • 14/05/2019

Ngày 14/5/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 220/CĐĐVN về việc chọn Bài ca Truyền thống ngành Điện hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 • 03/05/2019

Ngày 2/5/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 111/QĐ-CĐĐVN về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019

 • 24/04/2019

Ngày 24/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 191/CĐĐVN-CSPL về việc tổ chức Lễ biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

 • 19/04/2019

Ngày 18/4/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 176/CĐĐVN-CSPL về việc Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019

 • 17/04/2019

Ngày 17/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 168/HD-CĐĐVN về việc triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 • 09/04/2019

Ngày 09/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 153/HD-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 gửi các đơn vị trong EVN triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019

 • 08/04/2019

Ngày 08/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 151/CĐĐVN về Hướng dẫn tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính năm 2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

 • 02/04/2019

Ngày 01/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 141/CV-CĐĐVN về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính công đoàn năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...