•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.                Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phổ biến Nội quy lao động EVN

 • 11/10/2019

Ngày 09/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 489/CĐĐVN-CSPL về việc phổ biến Nội quy lao động EVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 09/10/2019

Ngày 9/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 487/CĐĐVN-TG về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo lịch tập huấn phần mềm báo cáo các hoạt động Công đoàn và Eoffice 3.0

 • 08/10/2019

Ngày 07/10/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 484/CV-CĐĐVN về việc thông báo lịch tập huấn phần mềm báo cáo các hoạt động Công đoàn và Eoffice 3.0 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn công tác Khen thưởng năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

 • 07/10/2019

Ngày 07/10/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 479/CĐĐVN-CSPL về việc công tác Khen thưởng năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019

 • 27/09/2019

Ngày 25/9/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 468/CĐĐVN về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn

 • 23/09/2019

Ngày 20/9, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 461/CĐĐVN-TG về việc Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

 • 19/09/2019

Ngày 18/9/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 458/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thay đổi thời gian tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

 • 13/09/2019

Ngày 12/9, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 452/CĐĐLVN-CSPL về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

 • 06/09/2019

Ngày 06/9/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành hướng dẫn số 440/HD-CĐĐVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Đảm báo an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới

 • 05/09/2019

Ngày 04/9/2019 Công đoan Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 431/CV-CĐĐVN về việc đảm báo an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019

 • 19/08/2019

Ngày 16/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 407/CĐĐVL-CSPL về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Nghị quyết Hội nghị NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 • 16/08/2019

Ngày 15/8/2019 Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 4284/NQLĐ-EVN-CĐĐVN về việc Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...


Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

 • 16/08/2019

Ngày 15/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 402/CĐĐVN-CSPL về việc Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • 15/08/2019

Ngày 14/8/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 4263/EVN-PC về việc Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gửi các đơn vị trực thuộc Triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021

 • 06/08/2019

Ngày 06/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định Số 215/QĐ-CĐĐVN về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Chi tiết...


Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị tổng kết công tác tài chính và tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019

 • 29/07/2019

Ngày 29/7/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 381/CĐĐVN-ToC về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị tổng kết công tác tài chính và tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019.

Chi tiết...


Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2018 và tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2019

 • 24/07/2019

Ngày 24/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 374/CĐĐVN-ToC về việc Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2018 và tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Thông báo kết quả Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2019

 • 23/07/2019

Ngày 23/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 373/CĐĐVN-TG về việc thông báo kết quả Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2019.

Chi tiết...


Hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua gắn biển công trình

 • 17/07/2019

Ngày 15/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành hướng dẫn số 361/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua gắn biển công trình gứi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của tổ chức Công đoàn

 • 17/07/2019

Ngày 15/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 360/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của tổ chức Công đoàn.

Chi tiết...