• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 • 22/02/2021

Ngày 07/02/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 55/HD-CĐĐVN về hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện.

Chi tiết...


Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • 05/02/2021

Ngày 05/02/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 50/CĐĐVN -CSPL về việc Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quôc gia Việt Nam

 • 05/02/2021

Ngày 03/02/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 48/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quôc gia Việt Nam, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch Covid-19

 • 01/02/2021

Ngày 01/02/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 45/CĐĐVN-CSPL thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch Covid-19, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch công tác truyền thông Công đoàn ĐLVN đến năm 2023

 • 01/02/2021

Ngày 01/02/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 44/KH-CĐĐVN về công tác truyền thông Công đoàn ĐLVN đến năm 2023.

Chi tiết...


Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021

 • 26/01/2021

Ngày 25/01/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành Văn bản số 34/CĐĐVN-TGNC về việc đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Chi tiết...


Khen thưởng trong việc vận động NLĐ tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà

 • 26/01/2021

Ngày 25/01/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 29/CĐĐVN-CSPL về việc khen thưởng trong việc vận động NLĐ tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Chi tiết...


Chỉ thị Liên tịch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

 • 22/01/2021

Ngày 12/01/2021 Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN đã ban hành Chỉ thị số 158/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.

Chi tiết...


Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021

 • 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBKT về Kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn ĐLVN năm 2021.

Chi tiết...


Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN năm 2021

 • 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 25/KH-CĐĐVN về Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN năm 2021.

Chi tiết...


Công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

 • 04/01/2021

Ngày 31/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 623/CĐĐVN-CSPL về việc công tác ATVSLĐ năm 2021, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021

 • 04/01/2021

Ngày 25/12/2020 Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN phối hợp với Tổng giám đốc EVN ban hành Văn bản Liên tịch số 606/LT-CĐĐVN-EVN về Nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021.

Chi tiết...


Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác công đoàn năm 2020

 • 31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 617/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Viết bài tham gia cuộc thi “Vòng tay công đoàn”

 • 28/12/2020

Ngày 25/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 605/CĐĐVN-TG về việc viết bài tham gia Cuộc thi “Vòng tay công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Công đoàn ĐLVN, giai đoạn 2016 - 2020

 • 24/12/2020

Ngày 23/12/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 599/KH-CĐĐVN về tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Công đoàn ĐLVN, giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết...


Hỗ trợ CBCNV sử dụng các sản phẩm sữa với giá ưu đãi

 • 21/12/2020

Ngày 21/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 593/CĐĐVN-CSPL về việc hỗ trợ CBCNV sử dụng các sản phẩm sữa với giá ưu đãi.

Chi tiết...


Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn ĐLVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 • 21/12/2020

Ngày 18/12/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 590/CTr-CĐ ĐVN về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn ĐLVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai thực hiện tới các cấp công đoàn.

Chi tiết...


Chỉ thị liên tịch về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021

 • 17/12/2020

Ngày 16/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch số 586/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra công đoàn

 • 17/12/2020

Ngày 10/12/2020, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 577/HD-UBKT về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra công đoàn gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Tân Sửu - 2021

 • 07/12/2020

Ngày 04/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 570/CĐĐVN-CSPL về việc những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Tân Sửu - 2021 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...