• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019

 • 19/08/2019

Ngày 16/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 407/CĐĐVL-CSPL về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Nghị quyết Hội nghị NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 • 16/08/2019

Ngày 15/8/2019 Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 4284/NQLĐ-EVN-CĐĐVN về việc Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...


Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

 • 16/08/2019

Ngày 15/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 402/CĐĐVN-CSPL về việc Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • 15/08/2019

Ngày 14/8/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 4263/EVN-PC về việc Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gửi các đơn vị trực thuộc Triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021

 • 06/08/2019

Ngày 06/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định Số 215/QĐ-CĐĐVN về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Chi tiết...


Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị tổng kết công tác tài chính và tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019

 • 29/07/2019

Ngày 29/7/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 381/CĐĐVN-ToC về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị tổng kết công tác tài chính và tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019.

Chi tiết...


Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2018 và tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2019

 • 24/07/2019

Ngày 24/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 374/CĐĐVN-ToC về việc Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2018 và tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Thông báo kết quả Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2019

 • 23/07/2019

Ngày 23/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 373/CĐĐVN-TG về việc thông báo kết quả Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2019.

Chi tiết...


Hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua gắn biển công trình

 • 17/07/2019

Ngày 15/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành hướng dẫn số 361/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua gắn biển công trình gứi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của tổ chức Công đoàn

 • 17/07/2019

Ngày 15/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 360/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của tổ chức Công đoàn.

Chi tiết...


Cung cấp danh sách tạo account truy cập phần mềm báo cáo hoạt động công đoàn

 • 12/07/2019

Ngày 11/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 325/CV-CĐĐVN về việc cung cấp danh sách tạo account truy cập phần mềm báo cáo hoạt động công đoàn, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Quyết định 829/QĐ-EVN ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • 12/07/2019

Ngày 21/6/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký Quyết định số 829/QĐ-EVN về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

 • 28/06/2019

Ngày 28/6/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 326/CĐĐVN-CSPL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 • 27/06/2019

Ngày 20/6/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 313/CĐĐVN-TG về việc Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 • 26/06/2019

Ngày 25/6/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 321/CĐĐVN-CSPL về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...


Hướng dẫn tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 • 24/06/2019

Ngày 21/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 318/CĐĐVN-UBKT về việc Hướng dẫn tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Chi tiết...


Tổ chức các hoạt động về "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam", "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019

 • 19/06/2019

Ngày 10/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 281/CĐĐVN-TG về việc tổ chức các hoạt động về "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam", "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện.

Chi tiết...


Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình Bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới

 • 18/06/2019

Ngày 17/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 306/CĐĐVN-TG về việc vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình Bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Phát động thi đua Liên kết xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3

 • 10/06/2019

Ngày 31/5/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 2828/CT-EVN-CĐĐVN về việc phát động thi đua Liên kết Xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3: Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2.

Chi tiết...


Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 • 07/06/2019

Ngày 07/6/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 150/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...