• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

 • 13/07/2020

Ngày 13/7/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 302/CĐĐVN-CSPL về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06Q-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN

 • 06/07/2020

Ngày 29/6/2020 Công đoàn ĐLVN đã ban hành Báo cáo Số: 276/BC-UBKT về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Chi tiết...


Triệu tập Đại biểu dự Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu

 • 30/06/2020

Ngày 29/6/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 279/CĐĐVN về việc Triệu tập Đại biểu dự Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động

 • 11/06/2020

Ngày 11/6/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 250/CĐĐVN-TG về việc Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Gải Búa liềm vàng) năm 2020

 • 02/06/2020

Ngày 01/6/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 235/CV-CĐĐVN về việc Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020 gửi các đơnv vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020).

 • 29/05/2020

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 219/CĐĐVN-TG về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020), gửi các Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai...

Chi tiết...


Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến.

 • 18/05/2020

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 216/CĐĐVN-CSPL về việc Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

 • 08/05/2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 200/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Chi tiết...


Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

 • 08/05/2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 198/CĐĐVN ngày 08/5/2020 về việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chi tiết...


Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

 • 28/04/2020

Ngày 28/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 188/CĐĐVN-TG về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Chi tiết...


Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020

 • 20/04/2020

Ngày 20/4/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 181/CV-CĐĐLVN về việc Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 • 13/04/2020

Ngày 10/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Văn bản số 174/CĐĐLVN-CSPL về việc Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

 • 06/04/2020

Công đoàn ĐLVN vừa ban hành văn bản số 171/CV-CĐĐVN về việc tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết...


Chỉ thị liên tịch về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

 • 06/04/2020

Chỉ thị liên tịch số 168/CTLT ngày 31/3/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết...


Về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid 19

 • 30/03/2020

Ngày 27/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 161/CĐĐVN-CSPL về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid 19.

Chi tiết...


Chị thị Liên tịch về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020

 • 25/03/2020

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tổng giám đốc EVN ký ban hành Chỉ thị Liên tịch số 158/CTLT-EVN-CĐ ĐLVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020, gửi các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp thực hiện cuộc vận động.

Chi tiết...


Hướng dẫn xét tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020

 • 20/03/2020

Ngày 20/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 154/CĐĐVN-TG về việc Hướng dẫn xét tặng bằng Lao động sáng tạo năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020

 • 17/03/2020

Ngày 17/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 106/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020, yêu cầu các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TLĐ về việc quy định "Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo"

 • 16/03/2020

Ngày 16/03/2020 Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 105/CĐĐVN-UBKT về việc triển khai thực Quyết định số 333/QĐ-TLĐ gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Văn bản hướng dẫn tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN

 • 26/02/2020

Ngày 26/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 75/CV-CĐĐVN về việc tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN (căn cứ Thông báo số 54/TB-EVN ngày 24/02/2020 của Tập doàn Điện lực Việt Nam), gửi Công doàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...