• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022

Ngày 01/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 206/CĐĐVN-CSPL về việc xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 04/04/2022 09:43
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN