• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020

Ngày 20/4/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 181/CV-CĐĐLVN về việc Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiến nội dung văn bản đính kèm:

  • 20/04/2020 10:59
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét