• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020

Ngày 20/4/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 181/CV-CĐĐLVN về việc Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiến nội dung văn bản đính kèm:

  • 20/04/2020 10:59
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét