• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Viết bài tham gia cuộc thi “Vòng tay công đoàn”

Ngày 25/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 605/CĐĐVN-TG về việc viết bài tham gia Cuộc thi “Vòng tay công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 28/12/2020 02:49
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN