• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI)

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản bản số 283/CĐĐVN-ToC ngày 4/10/2016 gửi các đơn vị trực thuộc để nghiên cứu tham gia, đề xuất góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Văn bản số 283/CĐĐVN-ToC ngày 4/10/2016 của Công đoàn Điện lực Việt Nam có đính kèm.

  • 05/10/2016 08:39
  • Ban Tổ chức
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét