• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Về việc Công đoàn tham gia, phổ biến việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc EVN.

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 398/CV-CĐĐVN ngày 7/12/2018 về việc Công đoàn tham gia, phổ biến việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc EVN.

Chi tiết văn bản đính kèm theo.

  • 10/12/2018 08:17
  • Ban CSPL