• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình Bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới

Ngày 17/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 306/CĐĐVN-TG về việc vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình Bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đình kèm:

  • 18/06/2019 11:11
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét