• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

Ngày 18/8/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 345/CĐĐVN-TG về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 18/08/2020 02:36
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét