• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Văn bản hướng dẫn tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN

Ngày 26/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 75/CV-CĐĐVN về việc tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN (căn cứ Thông báo số 54/TB-EVN ngày 24/02/2020 của Tập doàn Điện lực Việt Nam), gửi Công doàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết văn bản số 75/CV-CĐĐVN và Thông báo số 54/TB-EVN đính kèm theo:

  • 26/02/2020 03:29
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét