• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Ủng hộ Qũy "Vì người nghèo" và Chương trình An sinh xã hội năm 2018

Ngày 22/10/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 343/CV-CĐĐVN về việc ủng hộ Qũy "Vì người nghèo" và Chương trình An sinh xã hội năm 2018 hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản kèm theo:

  • 22/10/2018 03:19
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét