• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Tuyên truyền phổ biến Luật Tổ cáo năm 2018

Ngày 09/10/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công văn số 344/CĐĐVN về việc Tuyên truyền phổ biến Luật Tổ cáo năm 2018, yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tổ cáo năm 2018 cho toàn thể Đoàn viên và người lao động được biết.

Chi tiết nội dung Công văn kèm theo.

  • 12/10/2018 08:58
  • Ban Tuyên giáo CĐĐLVN.
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét