• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Ngày 03/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn số 363/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

Văn bản số 363/CĐĐVN-TG ngày 03/9/2020 của Công đoàn Điện lực Việt Nam (đình kèm);

Đề cương Tuyên truyền của Ban Dân vận Trung ương (đính kèm).

  • 07/09/2020 09:36
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét