• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tuyên truyền kế hoạch thực hiện phấn đấu “10 nghìn sáng kiến trong Tập đoàn”

Ngày 21/3/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 137/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền kế hoạch thực hiện phấn đấu “10 nghìn sáng kiến trong Tập đoàn" gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 21/03/2022 03:35
  • Ban TGNC Công đoàn ĐLVN