• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt Điện mặt trời áp mái

Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt Điện mặt trời áp mái

Văn bản đính kèm theo.

  • 24/10/2018 08:51
  • Ban Tuyên giáo