• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Canh Tý 2020

Ngày 31/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 657/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Canh Tý 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 03/01/2020 08:15
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét