• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

Ngày 15/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 232/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 18/04/2022 09:09
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét