• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 200/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Văn bản số 200/CĐĐVN ngày 08/5/2020 chi tiết kèm theo:

  • 08/05/2020 02:49
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét