• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!        Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2018)                   Hưởng ứng Tháng hành động  Quốc gia phòng chống HIV/AIDS (01/12/2018).           

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 30/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 390/CĐĐVN về việc Triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu Trung ương (Thành phố Hà Nội).

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 30/11/2018 03:04
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét