• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 30/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 390/CĐĐVN về việc Triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu Trung ương (Thành phố Hà Nội).

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 30/11/2018 03:04
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét