• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Triệu tập Đại biểu dự Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Ngày 29/6/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 279/CĐĐVN về việc Triệu tập Đại biểu dự Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm.

  • 30/06/2020 01:16
  • Ban Nữ công CĐĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét