Triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày 24/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 344-CV/ĐU về việc triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV gửi Cấp ủy các Tổ chức Đảng trực thuộc; BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Trung tâm Thông tin Điện lực.

Chi tiết Nội dung Văn bản đính kèm theo:

Đường link Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

https://tuyengiao.vn/ban-can-biet/de-cuong-tuyen-truyen-ket-qua-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-135120

  • 26/08/2021 09:41
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN (tổng hợp)