• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 14/8/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 4263/EVN-PC về việc Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gửi các đơn vị trực thuộc Triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản và Thỏa ước lao động tập thể đính kèm theo:

  • 15/08/2019 03:01
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét