• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Triển khai thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TLĐ về việc quy định "Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo"

Ngày 16/03/2020 Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 105/CĐĐVN-UBKT về việc triển khai thực Quyết định số 333/QĐ-TLĐ gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 16/03/2020 02:56
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét