• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động trong "Tháng tri ân khách hàng" - tháng 11-12/2020            Chúng ta hãy "Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt"                                                        Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)                           

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN

Ngày 20/11/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 517/CĐĐVN-TG về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 20/11/2020 03:44
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN