• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019

Ngày 16/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 407/CĐĐVL-CSPL về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung văn bản chỉ đạo đính kèm theo:

  • 19/08/2019 08:42
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét