• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!        Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2018)                   Hưởng ứng Tháng hành động  Quốc gia phòng chống HIV/AIDS (01/12/2018).           

Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 381/CĐĐVN ngày 26/11/2018 về Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 28/11/2018 11:02
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN