• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 381/CĐĐVN ngày 26/11/2018 về Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 28/11/2018 11:02
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN