• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018

Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018 bám sát chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tập đoàn và chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" để tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn.

Đây là những nội dung quan trọng của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2018. Theo đó:

Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V,với nhiệm vụ - mục tiêu tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm xây dựng Tập đoàn trở thành một trong các Tập đoàn Điện lực hàng đầu ASEAN và khu vực; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN; đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức Công đoàn.

Năm 2018, các hoạt động tuyên truyền hướng tới các hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (tổ chức vào quý III/2018), từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chú ý tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của đại hội; những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của địa phương, ngành và đất nước; các phong trào thi đua, công trình sản phẩm chào mừng đại hội. Tổ chức thông báo kết quả đại hội; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tại các đơn vị để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về các phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; tiếp tục hoàn thành kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn trên nền tảng công nghệ hiện đại để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả quản lý tại các đơn vị.

Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tập đoàn đã ban hành. Triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018 bám sát chủ đề của Tập đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực, trong đó cần tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động ngày truyền thống của ngành Điện, ngày thành lập của các đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; nâng cao đời sống của CNLĐ thông qua việc đầu tư hỗ trợ chương trình Mái ấm công đoàn, xây dựng nhà trực vận hành ở vùng sâu vùng xa, quy định về hỗ trợ xăng xe, trang bị bảo hộ lao động và công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người lao động để góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong mối quan hệ với chuyên môn.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người lao động tại các đơn vị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội bộ, truyền thông  đại chúng và mạng xã hội để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận đối với hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị; giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, quan tâm động viên đến người lao động trực tiếp.

Triển khai các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, các công đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hành lang an toàn lưới điện; văn hóa giao thông, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ; tổ chức và duy trì các Câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi nét đẹp, thi tay nghề nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng giá trị Văn hóa EVN, nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Công đoàn cơ sở cần tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền với trọng tâm xuyên suốt xây dựng hình ảnh Tập đoàn tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng. Nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân, các chủ trương, nội dung, phương thức mới trong hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin tại cơ sở và mạng xã hội.

  • 29/01/2018 09:09
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét