• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020

Ngày 29/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản Số 195 /HD-CĐĐVN về việc Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 11/05/2020 09:22
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét